Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Tần Số Tình Yêu

Yêu thích

Tần Số Tình Yêu

Thời gian chiếu: 21:35 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Với chiếc điện thoại thông minh, các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian trải nghiệm tính cách, thói quen và sở thích của nhau trong gameshow mới toanh 'Tần số tình yêu'.