Sorry, this video is not available in your country.

HTV7 HD Thiếu Niên Chí

Yêu thích

Thiếu Niên Chí

Thời gian chiếu: 11:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim xoay quanh nhóm thiếu niên mật thám được rèn luyện để bảo vệ an nguy Bắc Tống. Mỗi người mỗi cá tính, nhưng trải qua sinh tử, họ dần dần trở nên thấu hiểu nhau, đoàn kết với nhau, đồng lòng bảo vệ giang sơn.