Sorry, this video is not available in your country.

HTV9 HD Đệ Nhất Phu Nhân

Yêu thích

Đệ Nhất Phu Nhân

Thời gian chiếu: 16:30 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Bộ phim này sẽ tìm ra ai sẽ là đệ nhất phu nhân thực sự và câu chuyện này được bắt đầu với một cô gái trẻ nghèo có khuôn mặt xinh xắn. Vì quá nghèo nàn, cô muốn thực hiện được những ước mơ của mình mà lừa tiền của bạn trai để lên thủ đô kiếm cơ hội làm giàu khác. Tại đây, cô gặp gỡ được ứng cử viên tổng thống và giấc mơ giàu sang của cô sắp được thành sự thật.