Sorry, this video is not available in your country.

HTV9 HD Hẹn Anh Kiếp Sau

Yêu thích

Hẹn Anh Kiếp Sau

Thời gian chiếu: 12:30 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

​Bộ phim tâm lí - tình cảm Brazil "Time after time" (tựa gốc: "Além do Tempo ", tựa tiếng Việt: "Hẹn anh kiếp sau") kể về mối tình kéo dài 2 thế kỉ cùng những phân tranh, ân oán bị đứt đoạn rồi lại tiếp diễn không ngừng.