Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Bí Mật Đêm Chủ Nhật (Số 3)

Yêu thích

Bí Mật Đêm Chủ Nhật (Số 3)

Thời gian chiếu: 22:45 14/02/2018 Thời lượng dự kiến: 420 phút

Chân dung của một chàng ca sĩ đa năng – Nếu như nói về nghệ sĩ đa năng thì có thể ca sĩ Ngô Kiến Huy không phải là người thành công nhất ,nhưng mà gọi là ca sĩ đa năng thành công nhất thì các khán giả nghĩ ngay tới chàng Bắp.