Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Hiên Viên Kiếm (Tập 28)

Yêu thích

Hiên Viên Kiếm (Tập 28)

Thời gian chiếu: 09:00 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân xoay quanh hai anh em Triều Vân (Trương Vân Long) và Mộ Vân (Vu Mông Lung). Từ nhỏ, hai người đã thất lạc nhau trong chiến loạn. Sau này lớn lên, Triều Vân cùng Mộ Vân mang trong mình sứ mệnh anh hùng và đợi đến ngày xả thân vì nghĩa.