Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Phận Má Hồng

Yêu thích

Phận Má Hồng

Thời gian chiếu: 21:00 15/03/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim tái hiện sinh động một xã hội Trung Quốc đầy biến loạn những năm đầu thế kỷ 20. Bối cảnh chính là thành phố Thượng Hải chiến tranh với Phát Xít Nhật đầy loạn lạc, con người mất phương hướng, tất cả chìm trong khói lửa...