Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Phận Má Hồng (Tập 12)

Yêu thích

Phận Má Hồng (Tập 12)

Thời gian chiếu: 21:00 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim tái hiện sinh động một xã hội Trung Quốc đầy biến loạn những năm đầu thế kỷ 20. Bối cảnh chính là thành phố Thượng Hải chiến tranh loạn lạc, con người mất phương hướng, tất cả chìm trong khói lửa…