Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Tân Bạch Phát Ma Nữ (Tập 11)

Yêu thích

Tân Bạch Phát Ma Nữ (Tập 11)

Thời gian chiếu: 11:45 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Vào cuối thời nhà Minh, nạn đói xảy ra liên tục trong nhiều năm. Hộ bộ thị lang Trác Kế Hiền phụng mệnh Thái Tử mang số lương thảo đi tiếp tế, đi tới Ngọc Long Sơn bị thành chủ Minh Nguyệt Hiệp là Luyện Nghê Thường dẫn theo thủ hạ cướp số lương thảo và bắt giam Trác Kế Hiền. Con trai của Trác Kế Hiền là đại đệ tử Võ Đang Trác Nhất Hàng cùng với tiểu sư muội Hà Ngạc Hoa hay tin liền lập tức xuống núi cứu cha. Trác Nhất Hàng và Luyện Nghê Thường từ hiểu lầm nhau, sau đó trải qua biết bao nhiêu sóng gió họ dần dần cuốn hút và cảm mến nhau.