Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Gia Đình Thỏa Thuận Ly Hôn (Tập 32)

Yêu thích

Thỏa Thuận Ly Hôn (Tập 32)

Thời gian chiếu: 08:45 14/02/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Thỏa Thuận Ly Hôn đề cập về đề tài hôn nhân, khi những cặp vợ chồng trẻ kết hôn với nhau được 1 2 năm bất đầu sinh ra những việc làm không hợp ý nhau từ đó nảy sinh mâu thuẩn với nhau. Phim đem đến cho chúng ta học được nhiều bài học quý trong gia đình thời đại hiện nay, kịch bản phim chủ yếu dựa trên những tình huống thực tế phát sinh trong gia đình giáo dục tại trung quốc cũng như các nước Châu Á khác.