Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Phim HD Thành Phố Nhiều Góc Khuất

Yêu thích

Thành Phố Nhiều Góc Khuất

Thời gian chiếu: 20:00 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Bộ phim nói về những góc khuất của các số phận nhân vật trên cùng một cung đường như Cain và Abel, giữa một cảnh sát và một kẻ giết người.