Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Phụ Nữ HD Bảo Vật Thần Y (Tập 38)

Yêu thích

Bảo Vật Thần Y (Tập 38)

Thời gian chiếu: 21:00 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bảo Vật Thần Y lấy bối cảnh vào thời nhà Tống - Kim, xoay quanh cuộc chiến của nước Kim giành giật một bảo vật quý giá của nước Tống. Phò mã nước Kim là Đóa Ân lại là bạn thanh mai trúc mã với công chúa Tấn Ngã nhưng vì ham danh lợi làm tay sai cho thái tử nước Kim để âm mưu đánh đổ nhà Tống. An Đạo Toàn được nhà Tống triệu hồi để chữa bệnh cho công chúa Tấn Ngã. Mặc dù An Đạo Toàn chỉ chuyên tâm hành y cứu người nhưng vô tình lại bị lôi vào cuộc đấu đá giữa hai nước Tống – Kim.