Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Phụ Nữ HD Lòng Dạ Đàn Bà (Tập 18)

Yêu thích

Lòng Dạ Đàn Bà (Tập 18)

Thời gian chiếu: 23:00 13/03/2018 Thời lượng dự kiến: 360 phút

Bộ phim lấy bối cảnh Việt Nam vào những năm đầu thập niên 1920, nó là chuyện hồi tưởng về quá khứ của ông Hội đồng Thành. Hồi xưa ông là thanh niên vừa giàu có vừa bảnh trai, lúc đó ông đã từng tiếp xúc với 3 người phụ nữ có nhan sắc mặn mà, mỗi người phụ nữ đều có một lối sống khác nhau.