Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Phụ Nữ HD Thư Ký (Tập 47)

Yêu thích

Thư Ký (Tập 47)

Thời gian chiếu: 22:00 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Với chủ đề xuyên suốt bộ phim là tình yêu thương vô vàn của người cha đối với con gái, bộ phim truyền hình Thư Ký xây dựng hình ảnh nhân vật Emilio Romero là một người cha hết lòng yêu thương cô con gái Valentina.