Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Phụ Nữ HD Vua YiSan (Tập 25)

Yêu thích

Vua YiSan (Tập 25)

Thời gian chiếu: 21:00 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Vua Yisan bộ phim là câu truyện về cuộc đời Lee San Sự nghiệp chính trị của Lee San. Cuối thế kỷ 18, Yi San trở thành vị vua thứ 22 của triều đại Joseon. Đây là giai đoạn rối rắm nhất trong 500 trị vì của vương triều này. Yi San được xem là đấng minh quân với tư chất thông minh, tư tưởng phóng khoáng, luôn đấu tranh vì giá trị của nền quân chủ, người đã dẹp tan những bè phái chính trị của quần thần xấu xa và khôi phục nền kinh tế của vương quốc bằng tài trí của mình. Phim Vua Yisan Yi San còn tạo dựng một thể chế phong kiến hùng mạnh và cai trị vương quốc của mình hết sức khôn ngoan.