Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Con Dâu (Tập 10)

Yêu thích

Con Dâu (Tập 10)

Thời gian chiếu: 18:45 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim là câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi thương của ông Năm Tấn ngày trẻ; là những hận thù vì hiểu lầm và bị thao túng của cô con dâu trưởng Kim Lai; là cuộc chiến tranh giành tài sản của những người con dâu - vợ của Hai Lực, Ba Thành, Út Lũy - 3 người con trai của ông Tấn.