Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Dã Tâm Thiên Thần (Tập 23)

Yêu thích

Dã Tâm Thiên Thần (Tập 23)

Thời gian chiếu: 20:45 16/04/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bộ phim kể về cuộc đời của ông Phi, một tỷ phú ở tuổi 50 đang sở hữu nhiều mảnh đất trong các “khu vàng” của nhiều thành phố lớn. Hai vợ chồng ông sống hạnh phúc bên nhau dù niềm mong mỏi sẽ có một đứa con hủ hỉ tuổi già không bao giờ thành hiện thực...