Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Không Có Gì Và Không Một Ai (Tập 24)

Yêu thích

Không Có Gì Và Không Một Ai (Tập 24)

Thời gian chiếu: 23:45 16/05/2018 Thời lượng dự kiến: 14 phút

Họ, bốn người bạn thân - Thương, Tiềm, Phong, Châu - đều cùng sinh năm 1955, cùng tròn 20 tuổi vào năm 1975. Số phận của họ gắn liền với TPHCM suốt 40 năm và được nhà văn Nguyễn Đông Thức kể lại trong tiểu thuyết “Không có gì & không một ai”. Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) đã mời đạo diễn Trần Mỹ Hà dựng thành phim cùng tên với độ dài 30 tập.