Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Lấy Chồng Sớm Làm Gì (Tập 38)

Yêu thích

Lấy Chồng Sớm Làm Gì (Tập 38)

Thời gian chiếu: 20:45 10/08/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim Lấy Chồng Sớm Làm Gì có nội dung kể về cuộc đời biến động của Hương. Bị tai nạn, Hương mất trí và được phát sĩ Thành Nhân cứu chữa. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cmar. Trong khi, Hương chuẩn bị làm đám cưới thì bí mật cuộc đời cô trước khi mất trí nhớ dần sáng tỏ... Lấy chồng sớm làm gì có sự tham gia của Nhan Phúc Vinh, Bảo Trúc, Ngọc Lan, Ôn Bích Hằng...