Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Lồng Son (Tập 14)

Yêu thích

Lồng Son (Tập 14)

Thời gian chiếu: 21:45 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Phim phản ánh một bộ phận giới trẻ hoàn toàn mất phương hướng trong cuộc sống. Họ tự nhốt mình trong những chiếc “lồng” của các đường dây tội phạm… Không dừng lại đó, phim còn đào sâu những vấn đề nóng bỏng của xã hội, đó là sự sa ngã của không ít cán bộ trước rất nhiều cạm bẫy bủa vây.