Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Những Sắc Màu Hôn Nhân (Tập 1)

Yêu thích

Những Sắc Màu Hôn Nhân (Tập 1)

Thời gian chiếu: 20:45 14/09/2018 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Hôn nhân là một hành trình không hề đơn giản, thậm chí sẽ vô cùng gian nan và thử thách nếu người trong cuộc không hiểu được giá trị của lòng chung thủy. Hạnh phúc có khi ở ngay bên cạnh nhưng người ta lại đi tìm ở một nơi không thuộc về mình.