Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Oan Gia Khó Tránh (Tập 12)

Yêu thích

Oan Gia Khó Tránh (Tập 12)

Thời gian chiếu: 14:45 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Oan Gia Khó Tránh lấy đề tài về hôn nhân gia đình, về tình yêu và hạnh phúc của người phụ nữ, phim kể cho khán giả câu chuyện về người mẹ đơn thân, một mình cố sức gồng gánh trên vai trọng trách của người cha và người mẹ, để nuôi dạy con mình.