Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt HD Tết Tết Tết (Tập 15+16)

Yêu thích

Tết Tết Tết (Tập 15+16)

Thời gian chiếu: 10:45 12/02/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tết Tết Tết kể về chuyện đón Tết của một thôn xóm ở vùng nông thôn với trung tâm là gia đình ông Tư Hiền, Sáu Khỏe và Mười Hai. Những phong tục mang đậm văn hóa dân tộc như đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng chạp, quét dọn nhà cửa, cúng rước ông bà, tảo mộ, nấu bánh tét, đón giao thừa... đều được bộ phim khai thác triệt để.