Sorry, this video is not available in your country.

HTVC Thuần Việt Thủy Cơ (Tập 30)

Yêu thích

Thủy Cơ (Tập 30)

Thời gian chiếu: 12:00 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Thủy Cơ có một gia đình "điển hình" dẫn đến đói nghèo: cha mê tín dị đoan cúng bái, anh em rượu chè bê tha, lô đề, cờ bạc; mẹ bất lực trước cảnh nghèo, đàn cháu nhỏ nheo nhóc... Vì muốn giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, Thủy Cơ chấp nhận cuộc sống mà cô biết rõ khi bước vào sẽ khó có ngày hạnh phúc: trở thành vũ nữ. Trong vũng bùn của đời vũ nữ, cô khắc khoải yêu thầm một cán bộ công an để rồi tuyệt vọng khi biết anh đồng lõa với tội ác. Giữa những mặt trái đầy bi kịch của xã hội, liệu Thủy Cơ có thể ngoi lên khỏi vũng bùn để hoàn lương và chạm vào tình yêu đích thực?