Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Falling Skies S2
  Ep 3
 • 00:50
  Covert Affairs S2
  Ep 11
 • 01:40
  Covert Affairs S2
  Ep 12
 • 02:25
  Fbi S2
  Ep 17
 • 03:10
  Fbi S2
  Ep 18
 • 03:55
  Chicago P.d. S7
  Ep 1
 • 04:40
  Riviera S1
  Ep 9
 • 05:30
  Riviera S1
  Ep 10
 • 06:20
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 11)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 11)
 • 07:10
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 12)
 • 07:55
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 11)
 • 08:45
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 3)
 • • LIVE
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 9)
 • 10:15
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 10)
 • 11:05
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
  Continuum S2
  Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 11)
 • 11:55
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
  Das Boot S2
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Phần 2 - Tập 1)
 • 13:00
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 12)
 • 13:50
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
  Falling Skies S2
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 2 - Tập 4)
 • 14:35
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 13)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 13)
 • 15:25
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
  Covert Affairs S2
  Bí Mật Giấu Kín (Phần 2 - Tập 14)
 • 16:15
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 7)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 7)
 • 17:20
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 8)
 • 18:25
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 13)
  Supernatural S5
  Siêu Nhiên (Phần 5 - Tập 13)
 • 19:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 2)
 • 20:00
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 3)
  Chicago P.d. S7
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 7 - Tập 3)
 • 20:50
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
  Powers S2
  Sức Mạnh Tối Thượng (Phần 2 - Tập 2)
 • 21:35
  FBI (Phần 2 - Tập 17)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 17)
 • 22:25
  Fbi S2
  Ep 18
 • 23:15
  Supernatural S5
  Ep 13
Cổng Thời Gian (Phần 2 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 08:55 19/03/2023 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Một nữ thám tử tới từ tương lai năm 2077, đã phát hiện ra mình bị mắc kẹt ở quá khứ - năm 2012 tại Vancouver. Trong khi đó thì những tên tội phạm vô cùng độc ác cũng đã du hành về quá khứ để thay đổi trật tự thế giới

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật