Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  The Last Kingdom S1
  Ep 6
 • 00:50
  Flashpoint S1
  Ep 4
 • 01:40
  Falling Skies S3
  Ep 9
 • 02:25
  Covert Affairs S3
  Ep 9
 • 03:10
  Chicago Fire S5
  Ep 9
 • 03:55
  Chicago Fire S5
  Ep 10
 • 04:45
  Shades Of Blue S1
  Ep 7
 • 05:30
  Shades Of Blue S1
  Ep 8
 • 06:20
  Falling Skies S3
  Ep 7
 • 07:05
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 8)
  Falling Skies S3
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 8)
 • 07:55
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 11)
  Terra Nova S1
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 11)
 • 08:40
  Flashpoint S1
  Ep 3
 • 09:30
  Điểm Sáng (Phần 1 - Tập 4)
  Flashpoint S1
  Điểm Sáng (Phần 1 - Tập 4)
 • 10:20
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 9)
  Falling Skies S3
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 9)
 • 11:05
  Shades Of Blue S1
  Ep 6
 • • LIVE
  Shades Of Blue S1
 • 12:50
  The Last Ship S4
  Ep 5
 • 13:35
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 4 - Tập 6)
  The Last Ship S4
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 4 - Tập 6)
 • 14:25
  The Last Kingdom S1
  Ep 5
 • 15:15
  The Last Kingdom S1
  Ep 6
 • 16:00
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 8)
  Falling Skies S3
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 8)
 • 16:50
  Falling Skies S3
  Ep 9
 • 17:40
  Shades Of Blue S1
  Ep 8
 • 18:25
  Shades Of Blue S1
  Ep 9
 • 19:15
  Flashpoint S1
  Ep 4
 • 20:00
  Điểm Sáng (Phần 1 - Tập 5)
  Flashpoint S1
  Điểm Sáng (Phần 1 - Tập 5)
 • 20:50
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 10)
  Terra Nova S1
  Vùng Đất Hứa (Phần 1 - Tập 10)
 • 21:35
  Terra Nova S1
  Ep 11
 • 22:25
  Shades Of Blue S1
  Ep 9
 • 23:15
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 8)
  Falling Skies S3
  Bầu Trời Sụp Đổ (Phần 3 - Tập 8)
Điểm Sáng (Phần 1 - Tập 1)
Thời gian chiếu: 21:35 25/11/2021 Thời lượng dự kiến: 50 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật