Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:35
  Supernatural S4
  Ep 8
 • 01:20
  The Last Ship S3
  Ep 4
 • 02:05
  Strike Back S6
  Ep 1
 • 02:50
  Strike Back S6
  Ep 2
 • 03:35
  Covert Affairs S1
  Ep 6
 • 04:20
  Fbi S2
  Ep 7
 • 05:00
  Continuum S1
  Ep 1
 • 05:45
  Continuum S1
  Ep 2
 • 06:30
  Strike Back S6
  Ep 1
 • 07:20
  Strike Back S6
  Ep 2
 • 08:10
  Supernatural S4
  Ep 7
 • 09:00
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 4)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 4)
 • 09:50
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 7)
 • 10:35
  FBI (Phần 2 - Tập 8)
  Fbi S2
  FBI (Phần 2 - Tập 8)
 • 11:25
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 21)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 21)
 • 12:15
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
  Chicago P.d. S6
  Lính Cứu Hỏa Chicago (Phần 6 - Tập 22)
 • 13:00
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 7)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 7)
 • 13:50
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 8)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 8)
 • 14:40
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 5)
  The Last Ship S3
  Chiến Hạm Cuối Cùng (Phần 3 - Tập 5)
 • 15:25
  Trả Đũa (Phần 6 - Tập 4)
  Strike Back S6
  Trả Đũa (Phần 6 - Tập 4)
 • 16:15
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 4)
 • 17:10
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
  Berlin Station S3
  Điệp Vụ Berlin (Phần 3 - Tập 5)
 • 18:05
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 9)
  Supernatural S4
  Siêu Nhiên (Phần 4 - Tập 9)
 • 18:55
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 2)
 • 20:00
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 3)
  Das Boot S1
  Trận Chiến Tàu Ngầm (Tập 3)
 • 21:05
  Cổng Thời Gian (Phần 1 - Tập 3)
  Continuum S1
  Cổng Thời Gian (Phần 1 - Tập 3)
 • 21:50
  Strike Back S6
  Ep 1
 • 22:40
  Strike Back S6
  Ep 2
 • • LIVE
  Supernatural S4
Trả Đũa (Phần 3 - Tập 8)
Thời gian chiếu: 09:25 10/12/2022 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Trước cuộc xâm lược Iraq năm 2003 không lâu, một đơn vị đặc biệt tiến hành một chiến dịch giải cứu con tin, trong đó có Trung sĩ John Porter. Khi đang làm nhiệm vụ, Porter đã chạm trán, tước vũ khí và tha mạng một cậu bé đánh bom cảm tử có tên As’ad.

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật