Sorry, this video is not available in your country.

K+ PM HD Hội Quán Ngoại Hạng

Yêu thích

Hội Quán Ngoại Hạng

Thời gian chiếu: 15:32 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 28 phút

Những góc nhìn mới là về bóng đá sẽ có trong Hội quán Ngoại hạng, 20h mỗi tối từ ngày 1-8/8 trên K+PM.