Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Đường Phố Berlin: Ăn Mòn

Yêu thích

Đường Phố Berlin: Ăn Mòn

Thời gian chiếu: 22:47 12/06/2019 Thời lượng dự kiến: 89 phút

Việc phá hủy hoạt động trong một khu vực được giao ở Berlin cho thấy một chiếc trống chứa đầy axit. Khi các công nhân xây dựng tìm thấy hài cốt của con người bên trong, Rubin và Karow được gọi đến để điều tra. Người chết là ai? Manh mối đầu tiên dẫn đến Saed Merizadi, chủ sở hữu một phòng thí nghiệm nha khoa nhỏ ở Neukölln. Dần dần, các nhà điều tra đưa ra một câu chuyện gia đình bi thảm, giữa thế giới bất hợp pháp ở Berlin. Về phía mình, Karow cũng đang tiếp tục cuộc điều tra cá nhân của chính mình về cái chết của đồng nghiệp cũ Maihack, người đưa anh ta vào một tình huống kịch tính.