Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa

Yêu thích

Giấc Mộng Tây Du 2: Thiết Phiến Công Chúa

Thời gian chiếu: 06:30 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 93 phút

Tại ải Hỏa Diệm Sơn, nhằm phát huy hết pháp lực quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không phụng mệnh Bồ Tát xuyên không quay về 500 trước để lấy bằng được giọt nước mắt của Thiết Phiến công chúa. Từ đây, hành trình thử thách Ngộ Không vô cùng gian nan khi vừa phải thuyết phục công chúa, vừa đối đầu với bọn yêu quái xảo quyệt.