Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Trận Đánh Incheon

Yêu thích

Trận Đánh Incheon

Thời gian chiếu: 18:00 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 111 phút

Trong phim, Liam Neeson sắm vai tướng Douglas MacArthur. Ông cùng 8 người lính Nam Hàn, trong đó có Trung úy Hải quân Jang Hak Su (Lee Jung Jae), có nhiệm vụ thực hiện chiến dịch bí mật mang tên X-Ray trong một nỗ lực giành lại thành phố Seoul từ tay quân đội phía Bắc trong thời gian cuộc chiến Triều Tiên mới nổ ra.