Sorry, this video is not available in your country.

Let's Việt Cuộc Chiến Kim Chi (Tập 43)

Yêu thích

Cuộc Chiến Kim Chi (Tập 43)

Thời gian chiếu: 13:00 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Một phụ nữ đã đặt biết bao hy vọng lên người chồng yêu dấu để rồi cuối cùng bị chính anh ta phụ bạc. Vượt qua nỗi đau khổ tột cùng và muôn vàn khó khăn trong cuộc sống sau khi ly dị, người đàn bà bất hạnh đã tạo dựng tương lai mới với một cửa hàng kim chi.