Sorry, this video is not available in your country.

Let's Việt Hoàng Hôn Dịu Dàng (Tập 15)

Yêu thích

Hoàng Hôn Dịu Dàng (Tập 15)

Thời gian chiếu: 20:30 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Hoàng hôn dịu dàng nói lên cuộc sống bôn ba của ông Ba Lâm trên thành phố kiếm sống với cảnh nuôi con một mình , vì vậy ông quyết về quê không muốn sống cảnh bon chen thành thị nữa và gặp lại người con gái ông yêu ở quê nhà là bà Diệu, câu chuyện tình cảm và những mâu thuẫn trong cuộc sống bắt đầu từ đây...