Sorry, this video is not available in your country.

Let's Việt Sóng Gió Tình Đầu (Tập 79)

Yêu thích

Sóng Gió Tình Đầu (Tập 79)

Thời gian chiếu: 19:30 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Sóng Gió Tình Đầu xoay quanh câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ họ yêu nhau và đến với nhau bằng tấm lòng và tình yêu chân chính nhưng bị gia đình ngăn cấm.