Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Bộ Đôi Phá Án

Yêu thích

Bộ Đôi Phá Án

Thời gian chiếu: 22:30 14/06/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Sau một loạt những sự việc không may với hoạt động bí mật của họ, một nhóm cảnh sát về chất ma tuý nhận ra rằng có lẽ đã có một gián điệp trong bộ phận của họ. Và sự nghi ngờ đó nhằm vào đội trưởng của họ, người không bao giờ cho họ nghỉ ngơi.