Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Bộ Quần Áo Mới Của Hoàng Đế

Yêu thích

Bộ Quần Áo Mới Của Hoàng Đế

Thời gian chiếu: 07:45 15/06/2018 Thời lượng dự kiến: 105 phút

''Bộ quần áo mới của hoàng đế'' là một bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy.