Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Bức Màn Bí Mật

Yêu thích

Bức Màn Bí Mật

Thời gian chiếu: 00:15 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Joe Frady là một phóng viên kiên định, người thường cần thận bảo vệ công việc của mình. Sau vụ ám sát thượng nghị sĩ Mỹ, Frady bắt đầu nhận thấy rằng các phóng viên có mặt trong vụ ám sát đang chết một cách bí ẩn. Sau khi đi sâu vào vụ án, Frady bắt đầu phát hiện ra rằng vụ ám sát là một phần của một âm mưu liên quan đến Tổng công ty Parallax, một cơ sở đào tạo bí ẩn. Và sau đó anh ấy đã quyết định tham gia chương trình đào tạo Parallax để khám phá sự thật.