Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Yêu thích

Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Thời gian chiếu: 06:02 13/08/2017 Thời lượng dự kiến: 88 phút

Bộ phim này là một trong những phiên bản hay nhất về nội dung Cô bé quàng khăn đỏ dựa trên cốt truyện của nhà văn Grims. Cô bé nghe lời mẹ đến nhà bà ngoại, băng qua cánh rừng và gặp sói gian ác... Những diễn biến ly kỳ sẽ được giới thiệu trong phim.