Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Hồi Ức Đau Thương

Yêu thích

Hồi Ức Đau Thương

Thời gian chiếu: 12:15 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 135 phút

Khoảng ba mươi năm sau khi Arlis chứng kiến cha của mình giết một gia đình, ông ta chạy tới Kay, người đã từng là con của gia đình. Kay và Arlis không nghi ngờ gì về nhau, nhưng khi cha của anh trở lại, những vết thương cũ được nhớ lại.