Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Khu Rừng Bí Ẩn

Yêu thích

Khu Rừng Bí Ẩn

Thời gian chiếu: 11:30 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Ba đứa trẻ nhà Grace và mẹ chuyển đến căn nhà trước đây thuộc về cụ cố Spiderwick. Do chúng không thích việc chuyển nhà nên bắt đầu tự thích nghi với hoàn cảnh theo cách riêng của mình.