Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Một Kiểu Tình Yêu Mới

Yêu thích

Một Kiểu Tình Yêu Mới

Thời gian chiếu: 07:30 15/02/2018 Thời lượng dự kiến: 120 phút

Ngành công nghiệp thời trang và Paris đã có ấn tượng sai lầm khi cho rằng Joanne Woodward là một gái gọi giá cao. Paul Newman là nhà báo phỏng vấn cô để tìm hiểu sâu về nghề nghiệp của cô.