Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Rượt Đuổi

Yêu thích

Rượt Đuổi

Thời gian chiếu: 06:02 18/07/2017 Thời lượng dự kiến: 103 phút

Hai người phụ nữ trẻ đến London với mục đích thành công trên con đường kinh doanh lớn của mình. Nhưng trong quá trình làm việc, họ đã thất bại vì tách nhau ra để làm ăn riêng. Cuối cùng họ nhận ra việc này và đã kết hợp với nhau mới có thể thành công được.