Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Thiên Đường Hawaii

Yêu thích

Thiên Đường Hawaii

Thời gian chiếu: 07:45 14/03/2018 Thời lượng dự kiến: 105 phút

Rick Richards là một phi công trực thăng muốn thiết lập một dịch vụ cho thuê tàu bay ở Hawaii. Theo đó, ông cho một số người thuê: một cô gái người Hawaii và bố cô ấy, tình yêu Judy Hudson, và một số ca sĩ.