Sorry, this video is not available in your country.

Paramount Channel Vietnam Tình Yêu Và Quyền Lực

Yêu thích

Tình Yêu Và Quyền Lực

Thời gian chiếu: 06:02 17/04/2018 Thời lượng dự kiến: 163 phút

Cái chết của vua Henry VIII của nước Anh đã khiến vương quốc của ông rơi vào hỗn loạn vì người thừa kế của ông, Edward VI đang bị sức khỏe vô cùng kém. Dự báo về cái chết sắp tới của vị vua trẻ tuổi vì bệnh lao và lo lắng John Dudley sẽ nắm quyền. John Dudley, công tước đầu tiên của Northumberland, chủ tịch của Hội đồng và chỉ đứng sau quyền lực của nhà vua. Để mọi thứ được theo đúng các điều luật, ông ta để con trai mình kết hôn với công chúa Lady Jane Gray. Kế hoạch của ông ta là sau khi Edward VI mất, con trai ông ta sẽ lên ngai.