Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Phòng Việt Nam HD Hoa Hồng Thép (Tập 8)

Yêu thích

Hoa Hồng Thép (Tập 8)

Thời gian chiếu: 12:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim xoay quanh cuộc đấu tranh giữa hai thế lực thiện, ác trong một thế giới đen tối, nơi chỉ có sự hiện diện của đồng tiền và tội ác. Khi những trận chiến không cân sức cứ diễn ra hàng ngày và mạng sống của những người vô tội bị đem ra đánh cược. Đâu mới là cái giá phải trả cho những kẻ thách thức công lý?