Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Phòng Việt Nam HD Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (Tập 32)

Yêu thích

Nhà Trọ Có 4 Cô Chiêu (Tập 32)

Thời gian chiếu: 12:00 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim nói về gia đình ông Phát có bốn người con gái. Đi làm ăn xa nên cứ đến tết ông đều mong muốn con cái mình xum họp, tuổi già ai cũng vậy, nhưng điều quan trọng là những đứa con họ có nghĩ tới hay không. Mọi chuyện dường như bất lực thì ông lại nghĩ ra một kế sách có thể gọi được tất cả các con về xum họp trong ngày tết. Ông đã nghĩ ra một câu chuyện về kho báu bây lâu nay mà ông muốn dành cho con, chính vì lẽ đó bốn người con không ai không nghĩ tới, và họ đã về với ông.