Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Anh Hùng Tối Thượng

Yêu thích

Anh Hùng Tối Thượng

Thời gian chiếu: 14:20 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Bộ phim xoay quanh một binh sĩ về hưu định ngăn một băng nhóm buôn lậu vũ khí khi họ định cướp một viên đá quặng năng lượng rất mạnh.