Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Bằng Hữu: Di Sản Vĩ Đại

Yêu thích

Bằng Hữu: Di Sản Vĩ Đại

Thời gian chiếu: 19:50 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 130 phút

Sau 17 năm ngồi tù, Joon-suk trở lại nhưng thế giới đã thay đổi rất nhiều. Anh phải đối mặt với những thứ bản thân chưa từng có ý niệm.