Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Câu Chuyện Của Yonosuke

Yêu thích

Câu Chuyện Của Yonosuke

Thời gian chiếu: 06:00 18/07/2017 Thời lượng dự kiến: 175 phút

Một bộ phim về tuổi mới lớn mô tả những tướng tác giữa một thiếu niên tốt bụng và các bạn của cậu, trong đan xen giữa hiện tại và quá khứ.