Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Chú Chó Hoang Đoạt Huy Chương Vàng

Yêu thích

Chú Chó Hoang Đoạt Huy Chương Vàng

Thời gian chiếu: 09:10 13/07/2018 Thời lượng dự kiến: 100 phút

Một cậu học sinh phổ thông nhận nuôi một chú chó hoang cậu gặp được trên đường và huấn luyện nó thành nhà vô địch môn bắt đĩa.